Vår historia

Vi startade

1996

Vår historia

 

Det började i en nedlagd betongfabrik 1996. När Tom kom på idén att starta ett rekryterings- och bemanningsföretag så hade han själv jobbat som tillfälligt anställd hos olika företag (hamnarbetare och biljettförsäljare på travbana).

Tanken var att avlasta produktionschefernas vardag så att de inte behövde sitta och jaga folk för att täcka sjukfrånvaro och kapa produktionstoppar. Målet från början var att ha en stab av 30-40 personer som var anställda hos oss och gjorde korta påhugg hos olika kunder.

Ändrade affärsidén

Så såg också verksamheten ut de första åren, bara bemanning och korta uppdrag. Men det ändrades i samband med millennieskiftet när behovet av rekrytering hos kunderna ökade. I och med att kunderna anställde personalen så ändrades affärsiden. Sedan dess är vi ett rekryteringsföretag, i vissa fall börjar uppdraget som bemanning. Så ofta som i 9 fall av 10 övergår personalen i fast anställning hos kunden efter avslutat uppdrag.

Kontor i Stenungsund

1997 startade vi i Stenungsund. Från kontoret på Stenungstorg bearbetas närområdena Uddevalla, Kungälv, Tjörn och Orust. Kunderna under de första åren var främst industrikunder (underleverantörer till bilindustrin och petrokemin).

Tjänstemän och kommuner

Efter att ha gjort många framgångsrika rekryteringar av kollektivanställda så ökade efterfrågan av tjänstemän och chefer. Detta ledde till att antalet kunder och anställda ökade. I samband med att dessa rekryteringar ökade så breddades även kundunderlaget till att även innefatta kommuner, med tjänster som spänner från socialsekreterare till personalchefer.

Kontor i Göteborg

År 2004 öppnades kontoret i Göteborg i samband med att allt fler Göteborgskunder efterfrågade rekrytering och att vi alltid eftersträvat att ha en lokal förankring och jobba nära kunderna. Kontoren i Göteborg och Stenungsund kompletterar varandra väl då dess geografiska närhet och naturliga pendlingsavstånd gör samarbete enkelt och arbetssökande lätt kan jobba i båda områdena. 

På stark frammarsch mot framtiden

Behovet som upplevs just nu bland kunderna är bland det starkaste någonsin där samtliga regioner går bra och kundernas behov av personal är omättligt. Såväl bland industriföretag, tjänstemannaföretag och kommuner finns behovet och trenden är ökande då kommande pensionsavgångar och ökad konjunktur gör plats för nyrekryteringar.

Kontor på Lindholmen

Vårt kontor ligger i Brygghuset/Spaces på Lindholmen.

Tom Sjötun är grundaren av Electus Rekrytering.

Vårt kontor i Göteborg är beläget på innovativa Lindholmen.

Lindholmen i Göteborg. Vårt andra hem.

Gör dig spelbar