• Electus Rekrytering | Brygghuset/Spaces, Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg | Telefon: 031-771 32 82

Vilka är vi

Electus historia

Det började i en nerlagd betongfabrik 1996. När Tom kom på idén att starta ett rekryterings- och bemanningsföretag så hade han själv jobbat som tillfälligt anställd hos olika företag (hamnarbetare och biljettförsäljare på travbana).

Tanken var att avlasta produktionschefernas vardag så att de inte behövde sitta och jaga folk för att täcka sjukfrånvaro och kapa produktionstoppar. Målet från början var att ha en stab av 30-40 personer som var anställda hos oss och gjorde korta påhugg hos olika kunder.


Ändrade affärsidén

Så såg också verksamheten ut de första åren, bara bemanning och korta uppdrag. Men det ändrades i samband med millennieskiftet när behovet av rekrytering hos kunderna ökade. I och med att kunderna anställde personalen så ändrades affärsiden. Sedan dess är vi ett rekryteringsföretag, i vissa fall börjar uppdraget som bemanning. Så ofta som i 9 fall av 10 övergår personalen i fast anställning hos kunden efter avslutat uppdrag.

Kontor i Stenungsund

1997 öppnades kontoret i Stenungsund där Tom Sjötun fortfarande jobbar. Från kontoret på Stenungstorg i Stenungsund bearbetas närområdet Uddevalla, Kungälv, Tjörn och Orust.

Kunderna under de första åren var främst industrikunder (underleverantörer till bilindustrin och petrokemin).

Tjänstemän och kommuner

Efter att ha gjort många framgångsrika rekryteringar av kollektivanställda så ökade efterfrågan av tjänstemän och chefer. Detta ledde till att antalet kunder och anställda ökade. I samband med att dessa rekryteringar ökade så breddades även kunderna till att även innefatta kommuner, men tjänster som spänner från socialsekreterare till personalchefer.


Kontor i Göteborg

År 2004 öppnades kontoret i Göteborg i samband med att allt fler Göteborgskunder efterfrågade rekrytering och vi alltid eftersträvat att ha en lokal förankring och jobba när kunderna. Kontoret i Göteborg och Stenungsund kompletterar varandra väl då dess geografiska närhet och naturliga pendlingsavstånd gör samarbete enkelt och personer som söker jobb lätt kan jobba i båda områdena. På kontoret i Göteborg jobbar Tom och Maria.

På stark frammarsch mot framtiden

Behovet som upplevs just nu bland kunderna är bland det starkaste någonsin där samtliga regioner går bra och kundernas behov av personal är omättligt. Såväl bland industriföretag, tjänstemannaföretag och kommuner finns behovet och trenden är ökande då kommande pensionsavgångar och ökad konjunktur gör plats för nyrekryteringar.

Få insikter från rekryteringsvärlden!


Våra arbetsområden är Göteborg, Uddevalla och Stenungsund